بست شیلنگ فشار قوی استیل

بست شیلنگ فشار قوی

بست شیلنگ فشار قوی استیل این نوع بست در مواقعی که فشار خروجی زیاد باشد استفاده می گردد که به صورت پیچ و مهره ای بوده و با آچار تخت محکم می گردد و از سایز ۳۲ الی ۱۴۰ موجود می باشد پهنای بست پیچ و مهره ای (یا فشار قوی ) از بست های […]