پرچ چکشی استیل

پرچ چکشی استیل

پرچ چکشی پرچ چکشی استیل  در گرید (A2 70-304) و Din 124 موجود است از سایز ۳ الی ۶ به طور مثال ۶*۳ ، ۸*۳ ، ۱۰*۳ و ۱۲*۳ موجود است جهت استفاده ابتدا سوراخ متناسب با قطر پرچ چکشی زده شده و پرچ چکشی درون سوراخ جاگذاری می شود و توسط چکش و سنبه […]

میخ پرچ استیل

میخ پرچ

میخ پرچ میخ پرچ استیل در گرید A2 70-304 و ۷۳۳۷ DIN موجود می باشد سایز های میخ پرچ استیل ۱۰*۳ ، ۱۲*۳ ، ۱۶*۳ ، ۲۰*۳ ، ۱۰*۴ ، ۱۲*۴ ، ۱۶*۴ ، ۱۰*۵ ، ۱۲*۵ ، ۱۶*۵ ، ۲۰*۵ می باشد میخ پرچ ها به صورت تمام استیل می باشد و با استفاده […]