یو بولت استیل

یو بولت

یو بولت استیل یو بولت استیل در گرید (A2 70-304 )و (A4 70-316) موجود است. یو بولت جهت انتقال لوله های صنایع شیری و یا لوله های مانسمان به صورت یو شکل ساخته می شود و قطر میلگرد آن نسبت به سایز لوله متغییر می باشد. انواع یوبولت  از سایز “۳/۸ لوله تا “۴۰ لوله […]