استد بولت استیل

استاد بولت استیل  در گرید ( A2  ۷۰-۳۰۴) و ( A4  ۷۰-۳۱۶ ) و استاندارد و متریک و اینچ موجود می باشد .استاد بولت استیل در صنایع پالایشگاهی آب و فاضلاب و قطعاتی که مهره از دوطرف محکم می گردد استفاده می شود .استاد بولت استیل آرین ازپیچ متری بریده و به طول های مختلف استفاده می گردد و با دو عدد مهره و دو عدد واشر تخت استفاده می گردد.