مهره شش گوش استیل چیست؟

مهره شش گوش

مهره استیل شش گوش استیل در دو گرید A2 70-304 و A4 80-316L و در دو استاندارد متریک و اینچ موجود می باشد. مهره شش گوش استیل در استاندارد متریک از سایز M1.6 الی M48 به صورت فابیریک موجود می باشد و سایز اینچی از سایز ۱/۴ الی ۲ اینچی موجود می باشد. دین مهره استیل ۹۳۴ است.در ضمن مهره  های شش گوش دنده ریز نیز در استاندارد متریک نیز موجود می باشد. به طور مثال M10*1/25p و M12*1/5p . مهره  با آچار تخت مربوطه محکم می گردد به طور مثال مهره M12 با آچار تخت ۱۹ محکم می گردد.

کاربرد مهره شش گوشی استیل

مهره ی شش گوش نوعی از مهره است که شش گوشه دارد و یا به شکل یک شش ضلعی است. می توان گفت که از مهره ی شش گوش تقریبا همه جا استفاده می شود و بیشترین کاربرد را دارد.

گروه صنعتی آرین فروش انواع مهره شش گوش استیل در اصفهان