بست فشار قوی استیل

بست فشاری قوی استیل (پیچ و مهره ای استیل) در گرید ۳۰۴ استاندارد متریک موجود است. از سایز ۳۲-۲۷ الی ۱۲۰-۱۱۲ موجود است. برای آب بندی شلنگ هایی که فشار وارده بر آن زیاد می باشد استفاده می گردد. این نوع بست توسط یک پیچ و مهره بلند آچاری M6  توسط آچار تخت محکم می گردد.