خار فنری سر بیرون چیست؟

خار فنری سر بیرون استیل در گرید A2 70-304 و سایز دین ۴۷۱ موجود است. از سایز قطر ۸ الی قطر ۲۰۰ موجود است که طبق استاندارد روی شافت استیل جای خار مورد نظر تراشکاری شده و توسط خار بازکن – خار فنری سر بیرون روی شافت جاگذاری می شود و مانع بیرون آمدن بلبرینگ یا کاسه نمد یا … می شود.