خار فنری سر داخل

خار فنری سر داخل استیل در گرید A2 70-304 و دین مربوطه ۴۷۲ موجود است . از سایز قطر ۱۰ الی ۱۵۰ موجود است که طبق استاندارد داخل سوراخ قطعه جای خار تراشکاری شده و بوسیله خار جمع کن داخل سوراخ جاگذاری می شود و مانع بیرون آمدن بلبرینگ یا کاسه نمد و … می شود.