خار چهار پهلو

خار چهار پهلو متری استیل در گرید A2 70-304 و استاندارد متریک موجود است خار چهار پهلو استیل به سطح مقطع مربع به طول های ۳ متر و ۶ متر موجود است که بسته به دلخواه مشتری بریده می شود خار چهار پهلو استیل برای شافت و چرخ دنده و … استیل در صنایع غذایی – شیری استفاده می گردد جای خار روی شافت یا داخل سوراخ چرخ دنده یا پولی طبق استاندارد فرزکاری می گردد.