دستگیره دو تکه

دستگیره دو تکه استیل در گرید ۳۰۴ موجود می باشد این نوع دستگیره تمام استیل می باشد و بوسیله زبانه به درب استیل مونتاژ می گردد و درب باز و بسته می شود نحوه اتصال دستگیره دو تیکه استیل بوسیله ۳ عدد پیچ  خودکار بلند که همراه دستگیره می باشد مونتاژ می گردد و همچنین یک پوشش برای پنهان کردن گل پیچ ها در دو طرف دستگیره تعبیه شده است.