قلاب دینام

قلاب استیل در دو گرید ( A2 70-304) و  ( A4 80-316 )  و استاندارد متریک و دین ۵۸۰ Din  موجود است.

انواع قلاب دینام

سایزهای موجود M6  الی M30  است به طور مثال سایز M12 طول رزوه آن ۲۰ میل و سوراخ قلاب آن به قطر ۳۰ میلیمتر می باشد

کاربرد قلاب دینام

برای حمل و نقل قطعات استیل از این قلاب استفاده می گردد که به صورت قلاب مادگی دین ۵۸۲ نیز موجود است و درون سوراخ قلاب استیل زنجیر و سیم بکسل رد شده و بار  یا قطعه مورد نظر را بلند می نمایند.