لولا متری

لولا متری استیل در گرید ۳۰۴ و ۳۱۶ موجود است. سایز این لولاها به طول قدی ۱۸۰ میلی متری و پهنای ۲۰ – ۲۵ – ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ – ۵۰ میلی متری به ضخامت ۱ میلی متر موجود است که به اندازه دلخواه بریده می شود و با میخ پرچ یا پیچ و مهره به درب مورد نظر مونتاژ می گردد این نوع لولا در مصارف پزشکی و بیمارستانی کاربرد فراوان دارد.