لولا پروانه ای

این نوع لولا تمام استیل بوده و تقریبا شبیه لولا کتابی می باشد و بوسیله پیچ به درب موردنظر مونتاژ می گردد این نوع لولا ها عموما به طول ۱۰۰ میل و ۱۵۰ میل بوده و به ضخامت ۳ میل است . از لولا پروانه برای ساخت جعبه های کوچک هنری نیز استفاده می گردد.