مهارکش

مهارکش استیل  در گرید ( A4 70-316) موجود است و از سایز M6  الی M20 موجود است .

کاربرد مهارکش

مهارکش برای محکم کردن زنجیر یا سیم بکسل به قطعه مربوطه استفاده می گردد . سیستم مهارکش استیل به این صورت است که یک پیچ چپ گرد و یک پیچ راست گرد به وسیله تنه اصلی مهار کش باز و بسته می شود و زنجیر یا سیم بکسل  را محکم می نماید.

انواع مهارکش استیل

  • مهارکش یک سر حلقه
  • مهارکش یک سر قلاب