مهره باریک استیل

مهره باریک استیل

این نوع مهره فقط در استاندارد میلیمتری موجود است. مهره شش گوش باریک استیل یا مهره باریک دسته ای از اتصالات است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده شش گوش یا شش پر می باشد که ارتفاع آن از مهره  شش گوش آهنی استیل کوتاه تر می باشد و استاندارد آن DIN 439  می باشد.

کاربرد مهره استیل

در مواقعی از مهره شش استیل معمولی به خاطر کمبود جا (فضای کافی) نمی توان استفاده نمود از مهره استیل باریک استفاده می شود اکثر مهره های باریک دنده درشت (آلمانی) هستند.

عرضه و فروش انواع مهره باریک استیل در فروشگاه آرین اصفهان