مهره سربسته استیل چیست؟

مهره سربسته

مهره سربسته استیل آرین در گرید (A2 70-304) و استاندارد متریک و Din۹۸۵ موجود است

کاربرد مهره سربسته استیل آرین

مواردی که  انتهای پیچ به صورت مخفی طراحی می گردد از مهره سربسته استفاده میگردد و یا زیبایی مهره , مورد نظر باشد استفاده می گردد.

گروه صنعتی آرین استیل عرضه انواع مهره سربسته استیل در اصفهان