مهره شش گوش بلند استیل

مهره شش گوش بلند

مهره شش گوش بلند استیل در گرید ( A2 70-304) و استاندارد متریک و دین Din 9071  موجود است. مهره بلند شش گوش آرین استیل در سایز های موجود ,M16*40, M12*30, M10*30 و M8*25-M6*25 می باشد و برای واسطه بین پیچ های بلند که امکان استفاده از مهره معمولی دین ۹۳۴  نمی باشد استفاده می گردد.

فروش مهره بلند شش گوش استیل

مهره شش گوش استیل دسته ای از اتصالات است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده شش گوش یا شش پر می باشد.