مهره کاسه نمدی استیل

مهره کاسه نمدی

مهره کاسه نمدی استیل در دو گرید( A2 70-304 ) و ( A4 80-316L ) و استاندارد متریک ازسایز M3  الیM27 موجود می باشد.در انتهای مهره کاسه نمد وجود دارد و وقتی پیچ به کاسه نمد رسید حتما باید با آچار تخت مهره محکم گردد و در هنگام استفاده از مهره کاسه نمدی استیل دیگر نیازی به واشرفنری نمی باشد .نام دیگر این مهره ,مهره قفلی نیز می باشد و در جاهایی که آب بندی و یا لرزش زیادی است استفاده می گردد. دین مربوطه ۹۸۵  Din می باشد.

شرکت آرین استیل عرضه کننده انواع مهره کاسه نمدی در اصفهان