میخ پرچ

میخ پرچ استیل در گرید A2 70-304 و ۷۳۳۷ DIN موجود می باشد سایز های میخ پرچ استیل ۱۰*۳ ، ۱۲*۳ ، ۱۶*۳ ، ۲۰*۳ ، ۱۰*۴ ، ۱۲*۴ ، ۱۶*۴ ، ۱۰*۵ ، ۱۲*۵ ، ۱۶*۵ ، ۲۰*۵ می باشد میخ پرچ ها به صورت تمام استیل می باشد و با استفاده از انبر پرچی ، پرچ می گردد.