واشر فنری استیل

واشر فنری

واشر های فنری استیل دردو گرید (A2 70-304) و (A4 70-316 ) و استاندارد متریک Din مربوطه Din 127 موجود می باشد.

دلیل استفاده از واشر های فنری

برای محکم کردن مهره مابین قطعه و مهره قرار می گیرد و از باز شدن مهره در لرزش جلوگیری می نماید . بهتر است در هنگام استفاده از واشر های فنری از واشر تخت نیز استفاده شود تا  به قطعه آسیبی نرسد. از سایز M2 الی M42 موجود می باشد.

کاربرد واشر فنری استیل

هرجا که ماشین‌ آلات و مسئله ارتعاش آن ها مطرح باشد برای جلوگیری از باز شدن اتصالات موقت (پیچ  و مهره‌ ها) استفاده از واشر های فنری اجتناب ناپذیر است.