پرچ چکشی

پرچ چکشی استیل  در گرید (A2 70-304) و Din 124 موجود است از سایز ۳ الی ۶ به طور مثال ۶*۳ ، ۸*۳ ، ۱۰*۳ و ۱۲*۳ موجود است جهت استفاده ابتدا سوراخ متناسب با قطر پرچ چکشی زده شده و پرچ چکشی درون سوراخ جاگذاری می شود و توسط چکش و سنبه از طرف دیگر پرچ می گردد.