پیچ اتاقی استیل چیست؟

پیچ اتاقی

پیچ اتاقی استیل در گرید(A2 ۷۰-۳۰۴)  و بعضی از سایز ها در گرید (A4 70 – 316) و استاندارد متریک موجود است . دین مربوطه Din 603 می باشد کاربرد پیچ اتاقی در جاهایی که گل پیچ تماس با دست دارد . گل پیچ اتاقی به صورت محدب میباشد .پیچ اتاقی به صورت چهارگوش طراحی شده و بیشتر برای قطعات پلاستیکی استفاده می گردد.

شرکت پیچ و مهره استیل آرین فروش انواع پیچ اتاقی در اصفهان