پیچ تلگرافی استیل

پیچ تلگرافی

پیچ تلگرافی استیل درگرید ( A2 70-304 ) وبعضی ازسایزها درگرید ( A4 70-316 ) موجود می باشد دین پیچ Din 671 می باشد وسایز M8 ,M10,M12 موجود می باشد و بیشتر برای استخرها و حوضچه های فاضلاب استفاده می شود و درهنگام استفاده از پیچ تلگرافی استیل ابتدا سوراخ درسطح موردنظر زده شده و ترجیحا از رول پلاک مربوطه استفاده میگردد این پیچ ها بصورت نیم رزوه می باشد.