پیچ خروسکی استیل

پیچ خروسکی

پیچ خروسکی استیل  در دو گرید A2 70-304 و A4 80-316L موحود می باشد و نوع متریک آن از سایز M4 الی M12 موجود است. دین مربوطه Din 316 می باشد.

کاربرد پیچ خروسکی استیل

پیچ خروسکی آرین استیل بسیار شکیل می باشد و برای جاهایی که برای محکم کردن پیچ به آچار احتیاجی نباشد با دست (به صورت سریع العمل) باز و بسته می شود.