پیچ سر تخت دو سو استیل

پیچ استیل

پیچ سرتخت دو سو استیل یا پیچ خزینه دو سو استیل در گرید A2 70-304 موجود می باشد و استاندارد متریک از سایز M1/6 الی M10 موجود است. Din پیچ مربوطه ۹۶۳ Din می باشد و بوسیله آچار پیچ گوشتی دو سو استفاده می گردد این نوع پیچ در هنگام استفاده با سطح قطعه یکنواخت (همکف) می گردد.