پیچ چهارسو استوانه استیل

پیچ چهارسو استوانه

پیچ چهارسو استوانه استیل این نوع پیچ بیشتر در گرید (A2 70-304 ) موجود می باشد و نوع متریک آن ازسایز M1/6 الی M12  موجود می باشد که به وسیله آچار (پیچ گوشتی چهارسو) محکم می شود .قیمت پیچ چهارسو استوانه  از پیچ های آلن ارزان تر می باشد و بیشتر برای قطعات الکترونیکی و جاهایی که زیاد باز و بسته می شود استفاده می گردد. دین مربوطه Din 7985 می باشد.