خار فنری سر داخل استیل

خار فنری سر داخل

خار فنری سر داخل خار فنری سر داخل استیل در گرید A2 70-304 و دین مربوطه ۴۷۲ موجود است . از سایز قطر ۱۰ الی ۱۵۰ موجود است که طبق استاندارد داخل سوراخ قطعه جای خار تراشکاری شده و بوسیله خار جمع کن داخل سوراخ جاگذاری می شود و مانع بیرون آمدن بلبرینگ یا کاسه […]

خار فنری سر بیرون استیل

خار فنری سر بیرون

خار فنری سر بیرون چیست؟ خار فنری سر بیرون استیل در گرید A2 70-304 و سایز دین ۴۷۱ موجود است. از سایز قطر ۸ الی قطر ۲۰۰ موجود است که طبق استاندارد روی شافت استیل جای خار مورد نظر تراشکاری شده و توسط خار بازکن – خار فنری سر بیرون روی شافت جاگذاری می شود و […]

خار چهار پهلو استیل

خار چهار پهلو

خار چهار پهلو خار چهار پهلو متری استیل در گرید A2 70-304 و استاندارد متریک موجود است خار چهار پهلو استیل به سطح مقطع مربع به طول های ۳ متر و ۶ متر موجود است که بسته به دلخواه مشتری بریده می شود خار چهار پهلو استیل برای شافت و چرخ دنده و … استیل […]

خار سه گوش استیل

خار سه گوش

فروش خار سه گوش انواع خار سه گوش استیل در گرید A2 70-304 و استاندارد متریک با دین مربوطه ۶۷۹۹ موجود است این نوع خار به خار فشاری یا خار نعلی نیز معروف می باشد از سایز ۲/۳ الی ۱۲/۱۴ موجود می باشد برای جاگذاری روی شافت جای خار طبق استاندارد تراشکاری شده و خار […]

پین چاکدار استیل

پین چاکدار

پین چاکدار استیل آرین پین چاکدار استیل در گرید A2 70-304  و استاندارد متریک با دین مربوطه ۱۴۸۱ موجود است. این پین از سایز ۱/۱ میلی متر تا سایز قطر ۶  میلی متر به طول های مختلف موجود است به طور مثال برای پین چاکدار با قطر ۳ سوراخی با فطر ۳ میلی متر روی […]