مهارکش استیل

مهارکش

مهارکش استیل  در گرید ( A4 70-316) موجود است و از سایز M6  الی M20 موجود است . کاربرد مهارکش مهارکش برای محکم کردن زنجیر یا سیم بکسل به قطعه مربوطه استفاده می گردد . سیستم مهارکش استیل به این صورت است که یک پیچ چپ گرد و یک پیچ راست گرد به وسیله تنه […]

قلاب دینام استیل

قلاب دینام

قلاب استیل در دو گرید ( A2 70-304) و  ( A4 80-316 )  و استاندارد متریک و دین ۵۸۰ Din  موجود است. انواع قلاب دینام سایزهای موجود M6  الی M30  است به طور مثال سایز M12 طول رزوه آن ۲۰ میل و سوراخ قلاب آن به قطر ۳۰ میلیمتر می باشد کاربرد قلاب دینام برای […]

شگل استیل

شگل

شگل استیل در گرید ( A4 70-316 ) و از سایز  M6 الی M20 موجود است شگل آرین استیل برای اتصال زنجیر استیل به قطعه یا سطح مورد نظر استفاده می گردد بسته به مقدار نیروی که به زنجیر مربوطه وارد می شود از شگل مناسب استفاده می گردد. شگل ها جزو اتصالات پرمصرف در […]

بست سیم بکسل استیل

بست سیم بکسل

بست سیم بکسل بست سیم بکسل استیل در گرید ( A4 70-316 ) موجود می باشد ازسایز M2   الی M20  موجود می باشد اتصالات سیم بکسل برای قلاب کردن سر سیم بکسل از بست  سیم بکسل یا کرپی  استفاده می گردد.بست سیم بکسل توسط دو عدد پیچ با دو عدد مهره روی سیم بکسل محکم می […]