پیچ آلن استیل

پیچ آلن

انواع پیچ آلن استیل در دو گرید (A2 70-304 ) و (A4 70-316) و (A4 80-316 ) موجود می باشد گرید A2  ۷۰ از سایز M1/6 الی M20 موجود می باشد و گرید ( ۳۱۶-۷۰ A4 )و ابعاد پیچ های آلن M2 الی M16موجود است و گرید( ۸۰  A4) ازسایز M10 وM12 وM16  موجود می باشد به طور مثال استاندارد پیچ آلنی M2  ازسایز ۸*۶ الی ۱۲۰*۶ متداول می باشد و در بعضی ازسایزها پیچ های آلن استیل تمام رزوه می باشد یکی ازموارد استفاده وقتی است که گل پیچ باسطح قطعه مورد نظرهمکف باشد مورد استفاده قرار می گیرد.پیچ اینچی آلن استیل ازسایزهای ۱/۴ ,۳/۸ ,۵/۱۶ و۱/۲ و۵/۸ موجود می باشد .دین مربوطه Din 912  می باشد.